En forbudt film

PODKAST: På 1950-tallet blir en spillefilm stanset i norsk rett på grunn av en 24 år gammel hendelse. Hva var forhistorien som gjorde at retten fant det nødvendig å stoppe filmen?

Foto hentet fra filmen «To mistenkelige personer». Gjengitt etter avtale med Filmparken. Fargebehandling: Superultraplus.

Året er 1950. Den norske filmregissøren Tancred Ibsen skal lansere sin nyeste spillefilm “To mistenkelige personer”, men det er ikke før i det neste århundre at filmen blir publisert. Avgjørelsen henger sammen med noe som skjedde på Ringerike 24 år tidligere. Hva var den kontroversielle forhistorien som stoppet filmen?

Arrangementer i podkast

Lytt til podkast fra de nyeste arrangementene på Nasjonalbiblioteket

"Arrangementer i podkast"

Historier fra samlingen

De tyske krigskartene

De tyske krigskartene

"De tyske krigskartene"

Historier fra samlingen

Norges første noir-krim

To krimfilmer basert på virkelige drap ble forsøkt stoppet av de dømte gjerningsmennene.

"Norges første noir-krim"