Finnes de siste puslespillbitene til Hans Nielsens Hauges bibel?

Alle som har bøker av Hauge oppfordres til å se etter.

Hans Nielsen Hauge ble født for 250 år siden i år og var Norges første lekpredikant. Kanskje er han den som har hatt størst innflytelse på den norske kirken siden Martin Luther. Han ble motarbeidet av myndigheter og presteskap og ble fengslet en rekke ganger.

I 1803 var Hauge i ferd med å gi ut sin egen versjon av Bibelen – noe som ble ansett uhørt i sin samtid. Han ble arrestert før han rakk å gi den ut. Vi vet ikke hvor mye av boka som ble trykket ferdig. Flere hittil ukjente sider og fragmenter av Hauges bibel har dukket opp inne i permen på andre bokutgivelser.

Forskningsbibliotekar Bente Lavold oppfordrer nå alle privatpersoner, bibliotek og institusjoner til å se etter en ekstra gang i bøker av Hans Nielsen Hauge. Kanskje kan de inneholde biter til det store puslespillet til Hauges bibel.

Takk til Filmparken for rettigheter til å vise klipp fra filmen «Hans Nielsen Hauge» fra 1961.

Kanskje du også vil se: