Det norske riket i høgmellomalderen

PODKAST: Magnus Lagabøte gav i 1274 Landslova for det norske veldet og skattlanda, i 1276 ei eiga lovbok for byane, i 1277 (eller kanskje eit anna år på 1270-talet) ei eiga lovbok for kongen si hird, hoffet og administrasjonen, og til slutt ei lovbok for Island i 1281. Dermed fekk alt område som Magnus Lagabøte styrte ny lov. Men kva var Noreg i høgmellomalderen? Kva var relasjonen mellom det norske veldet og skattlanda, kva posisjon hadde Island, kva status hadde den samiske befolkninga, kvifor fekk by og land kvar sine lovbøker, og kva rolle spela hirda i styret av Noreg?

Lagapodden er produsert av Nasjonalbiblioteket. Musikk ved Øyonn Groven Myhren. Hør ei ny episode kvar onsdag.

Arrangementer i podkast

Lytt til podkast fra de nyeste arrangementene på Nasjonalbiblioteket

"Arrangementer i podkast"

Historier fra samlingen

Et kaldblodig mord

I desember 1913 setter fabrikkeier Oscar Aasheim seg ned i sleden og kjører mot villaen sin. En time senere er en av landets store kriminalgåter et faktum.

"Et kaldblodig mord"

Historier fra samlingen

Dommeren og slaven

Julen 1759 planla slavene på St. Croix å overta kontrollen over øya og hevne seg på plantasjeeierne.

"Dommeren og slaven"