Foredrag 3: Norsk Kvinnesaksforenings tidsskrift Nylænde. Om kvinners kamp for demokrati og medvirkning i Norge. Ved forfatter og journalist Marta Breen

For 150 år siden levde kvinner og menn svært forskjellige liv. Kvinner hadde ikke adgang til å ta høyere utdannelse, de fikk ikke stemme ved politiske valg og de hadde sjelden mulighet til å bestemme over sin egen kropp. Det var først da kvinner begynte å organisere seg at de fikk kjempet fram disse rettighetene. Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 av den radikale kvinnesaksforkjemperen Gina Krog og den mer moderate venstrepolitikeren Hagbard Berner. Dette var landets første interesseorganisasjon for kvinner. I formålsparagrafen het det at foreningen skulle «virke for at skaffe Kvinden den hende tilkommende Ret og Plads i Samfundet». I februar 1887 kom første nummer av foreningens tidsskrift Nylænde, med Krog som redaktør.

Gina Krogs Nylænde gir oss et innblikk i hvordan kvinners kamp for likestilling, demokrati og medvirkning har vært i Norge. Marta Breen vil snakke om hvordan retoriske appellformer, saklig argumentasjon og språklige virkemidler har forandret seg i det offentlige ordskiftet gjennom det siste århundret. Hun vil også drøfte de moralske og juridiske endringene i vårt syn på kjønn, seksualitet og kropp.

 

BIO: Forfatter Marta Breen har skrevet flere bøker om kjønnsroller, feminisme og kvinner i norsk samfunnsliv, blant annet Født feminist og Om muser og menn, samt tegneserieboka Kvinner i kamp, som foreløpig er blitt solgt til 27 land.

 

Kompetansemål: norsk og samfunnskunnskap