Teknikk på biblioteket

Skrive ut, kopiere, skanne

Vi tilbyr bare utskrift fra vårt eget materiale.

For å kunne kopiere og/eller skrive ut må du ha et kopikort, som kjøpes i resepsjonen. Om du har vårt lånekort kan det også brukes som kopikort. Kopier koster 2 kr. pr. ark.

Hvis du ønsker å skanne fra materialet vårt kan du bruke bokskanneren på Spesiallesesalen (1. etasje). Det er mulig å skanne til minnepinne eller papir. Minnepinne kan du kjøpe i resepsjonen ved inngangspartiet.

Wi-fi

Trådløst nettverk/Eduroam er gratis. Tilgang til gjestenettet forutsetter at du har mobil og kan motta SMS-kode.

PC-er

På våre stasjonære PC-er får du tilgang til Nasjonalbibliotekets digitaliserte samling. Det kreves pålogging.

Nettbrett til utlån

Vi har nettbrett til utlån. Her kan du søke og lese i Nasjonalbibliotekets digitaliserte samling. Vennligst henvend deg i Veiledningen (1. etasje) for utlån. 

Mikrofilm

På våre mikrofilmapparater kan du lese aviser (utgitt til og med 2007) og noen tidsskrifter på mikrofilm. Det er mulig å skanne til minnepinne og ta utskrift.