Lånekort og lån

For å benytte deg av Nasjonalbibliotekets fysiske materiale må du ha lånekort.

Alle personer over 18 år kan få lånekort. Lånekort er gratis.

Lånekort får du ved henvendelse til veiledningen@nb.no / 23 27 60 11, eller ved å komme til Nasjonalbiblioteket, Solli Plass, Oslo. Du må vise gyldig legitimasjon med bilde og underskrive vårt utlånsreglement. Har du lånekort fra et annet bibliotek, eventuelt studentkort er det fint om du tar  det med.

Lån

Vi skiller mellom to typer lån:

Lesesalslån: Materiale som ikke kan lånes med hjem blir utlevert på Spesiallesesalen i 1. etasje. Det registreres på ditt lånekort og leveres ut mot fremvisning av lånekort eller annen gyldig ID. Materialet må bestilles på forhånd, senest dagen før du vil besøke oss. .

Hjemlån: Hjemlånseksemplarer hentes i Veiledningen i 1. etasje innenfor våre åpningstider. Lånetiden er 4 uker og lånet kan fornyes inntil 3 ganger hvis ingen andre venter.

Lån fra andre bibliotek

Innlånstjenesten bestiller bøker og kopier fra andre bibliotek i inn- og utland for personlige brukere som ikke har et institusjonsbibliotek å henvende seg til. Studenter og ansatte ved universitet og høyskoler må bestille innlån gjennom sitt bibliotek.

Hvis materialet finnes på andre åpne bibliotek innen Oslo, må man selv kontakte dette biblioteket.

Innlån fra Norden er gratis. Utenfor Norden koster et lån 100 kr, og er kun tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets lesesal. Innlånskopier er gratis.

Innlånstjenesten hjelper norske bibliotek med lokalisering og bestilling. Se her for mer informasjon.  

For spørsmål og mer informasjon om Innlånstjenesten, ta kontakt på epost innlaanet@nb.no