Avsluttet utstilling

Siste moglegheit: Lause typar og stramme bind

19. september 2019 – 18. januar 2020 Gratis inngang

Logo for utstillingenNorske, trykte bøker i 500 år

I denne utstillinga utforskar Nasjonalbiblioteket den fysiske boka som objekt. På den eine sida utviklinga av alt det som avgjer forma på den trykte boka – formatet, skrifta, papiret, illustrasjonsteknikkane og innbindinga. Men form skapar òg meining. Utstillinga søkjer derfor også å syne korleis ulike historiske og sosiale tilhøve har prega utforminga av bøker, og korleis boka si form har påverka lesaren sin oppleving av teksten. Kvifor er nokre bøker store og andre små? Kva er samanhengen mellom sjanger og format? Kva skilnad gjer papirkvaliteten? Og, kva har det å seie for leseopplevinga at du med e-boka ikkje kjenner teksturen i papiret, høyrer lyden av å bla, eller kjenner lukta av sverta?

Utstillinga inngår i markeringa av Bokåret 2019, ei nasjonal feiring av at det er 500 år sidan dei to første norske bøkene blei trykte.

Fagansvarleg Anne Eidsfeldt gjev omvisingar i utstillinga. Meld deg på her.

Arrangement

Arkivert: Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense

Tor. 19. september kl.19:00
Gratis inngang
"Arkivert: Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense"

Arrangement

Bøkenes verden. Foredrag ved Tore Rem

Lør. 21. september kl.14:00
Gratis inngang
"Bøkenes verden. Foredrag ved Tore Rem"

Arrangement

Norsk litteraturhistorie i fem hundre år, og fem hundre til

Lør. 21. september kl.18:00
Gratis inngang
"Norsk litteraturhistorie i fem hundre år, og fem hundre til"

Fagseminar

Literary Citizenship. Internasjonal bokhistorisk konferanse

Ons. 25. september kl.13:00
Gratis inngang
"Literary Citizenship. Internasjonal bokhistorisk konferanse"

Arrangement

Bokstavenes ideologi. Øyvin Rannem om skrifttyper, makt og historie

Man. 30. september kl.19:00
Gratis inngang
"Bokstavenes ideologi. Øyvin Rannem om skrifttyper, makt og historie"

Arrangement

Kva er ei illustrert bok?

Ons. 2. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Kva er ei illustrert bok?"

Arrangement

Lytt til lyst. Med Ellen Horn, Namra Saleem, Tone Selboe og Liv Gulbrandsen

Tor. 3. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Lytt til lyst. Med Ellen Horn, Namra Saleem, Tone Selboe og Liv Gulbrandsen"

Arrangement

Bokbinderverksted. Bokas hemmeligheter brettes ut og bindes inn (FULLT)

Lør. 5. oktober kl.10:00
Gratis inngang
"Bokbinderverksted. Bokas hemmeligheter brettes ut og bindes inn (FULLT)"

Arrangement

Et lesende fellesskap. Trygve Riiser Gundersen

Lør. 12. oktober kl.14:00
Gratis inngang
"Et lesende fellesskap. Trygve Riiser Gundersen"