Avsluttet utstilling

Journalistikken – fridomens sjanger?

5. april 2018 – 24. juni 2018 Gratis inngang

Utstilling om A.O. Vinje og norsk pressehistorie

avis med AO Vinje«Journalistiken begynder med den moderne Civilisation; Friheden fostrede og beskyttede den, og i de Lande, hvor der ingen Frihed er, der er heller ingen Journalistisk; dens Historie er saaledes de enkelte Folks politiske Frihedshistorie». Slik definerer Aasmund Olavsson Vinje journalistikken i den fyrste av fem artiklar om journalistikk i Drammens Tidende januar 1851. Vinje skreiv korrespondansar frå Kristiania i Drammens Tidende i ei årrekkje, før han skipa si eiga avis Dølen i 1858.

I utstillinga Journalistikken –fridomens sjanger? ser Nasjonalbiblioteket nærare på verdien til den frie pressa i norsk offentlegheit dei siste hundreåra. Inspirert av Vinjes programartiklar om journalistikk, og hans journalistiske praksis og kritiske tenking rundt den norske ålmenta på 1800-talet, syner utstillinga nokre av pionerane og dei mest sentrale hendingane i norsk pressehistorie.

Program

Arrangementsserie 1 av 6

A O Vinje i Drammens Tidende. Fagseminar

Ons. 4.april kl.14:00
Gratis inngang
Read article "A O Vinje i Drammens Tidende. Fagseminar"

Arrangementsserie 2 av 6

Retten til å publisere. Åmås, Hjeltnes, Lund & Haugen

Tor. 5.april kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Retten til å publisere. Åmås, Hjeltnes, Lund & Haugen"

Arrangementsserie 3 av 6

«Galskab’ er Sandhed, saalænge den bestaar»*. Om Fake News

Tor. 19.april kl.19:00
Gratis inngang
Read article "«Galskab’ er Sandhed, saalænge den bestaar»*. Om Fake News"

Arrangementsserie 4 av 6

Motstand og makt. Dahl & Westlie om norsk presse under krigen

Ons. 25.april kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Motstand og makt. Dahl & Westlie om norsk presse under krigen"

Arrangementsserie 5 av 6

Tvisynt og framsynt. Farsethås, Vesaas, Grepstad & Haugen

Fre. 27.april kl.18:00
Gratis inngang
Read article "Tvisynt og framsynt. Farsethås, Vesaas, Grepstad & Haugen"

Arrangementsserie 6 av 6

Vinjesong. Nordstoga, Reistad og Vesaas

Lør. 26.mai kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Vinjesong. Nordstoga, Reistad og Vesaas"