Påmelding til digitalt program

Send e-post til skole@nb.no. Ver vennleg å skrive:

Kva arrangement:
Skule:
Kommune og fylke:
Trinn og tal på elevar:
Fag:

Når Nasjonalbiblioteket mottek påmeldinga frå læraren, sender vi ei stadfesting og strøymelenka med tilgang til det valde foredraget. Arrangementet blir då tilgjengeleg i heile den oppsette perioden. Skulen må ha tilgang til ein PC, storskjerm med god lydkvalitet og stabil internettilkopling.