Plakater

Samlingen inneholder plakater publisert i Norge og utenlandske plakater relatert til Norge fra 1700-tallet til i dag.

Søk i tusenvis av historiske norske plakater

En plakat er et trykket oppslag til offentlig bruk for en kunngjøring, et arrangement, et produkt eller en tjeneste.

Plakater publisert i Norge har vært underlagt pliktavlevering fra 1815, unntatt i periodene 1839-82 og 1939-89. Nåværende lov omfatter plakater.

I samlingen finner vi plakater som representerer et vidt spekter av bruksområder, for eksempel:

  • Grunnlovsplakater
  • Reiselivsreklame
  • Produktreklame
  • Annonsering av arrangementer
  • Utstillinger
  • Politiske propagandaplakater
  • Holdningskampanjer

Digitaliserte plakater

Samlingen av norske plakater i Nasjonalbiblioteket skal være mest mulig komplett. Vi legger ut plakater i Nettbiblioteket etter hvert som de blir digitalisert, og de gjøres tilgjengelig etter de rettighetene som gjelder for hver enkelt plakat. Plakatene til og med 1930 vil du kunne åpne og laste ned. Nyere plakater som det ikke er knyttet rettigheter til vil du kunne åpne. Pliktavleverte plakater og andre plakater det er knyttet rettigheter til vil gi treff i søk og vises som miniatyrbilde, men du må oppsøke Nasjonalbiblioteket for å se plakatene i full oppløsning.

Utenlandske plakater om Norge

Plakater som omhandler Norge, men som hverken er trykt eller utgitt i landet er ikke underlagt norsk lov, og kommer til samlingen ved aktiv anskaffelse.