Lesesalslån av tv- og radioprogram

Til forskning og dokumentasjon kan man bestille opptak av radio- og TV-program til avspilling i påsyns-/lytterom ved Nasjonalbiblioteket eller ved et annet bibliotek. Kopier kan ikke lånes til undervisning.

Bestilling av lesesalslån i Nasjonalbiblioteket eller et annet bibliotek sendes til: kringkasting@nb.no  eller kontakt på telefon 23 27 63 83.

Når man får beskjed om at program er klare for lytting/påsyn i Nasjonalbiblioteket, kan man avtale tid for bruk av lytterom eller påsynsrom hos film@nb.no  eller på telefon  23276389.

Tjenesten er gratis for inntil 5 program/innslag pr. bruker pr. kalenderår. Utover dette tas det betalt etter prisliste, ca. 100 kr pr. kutt.

Forskere og studenter med FEIDE-innlogging kan søke om full søke- og lyttetilgang til radioarkivet. Søknad sendes kringkasting@nb.no . I søknaden oppgis formål/prosjekt og hvor lenge man trenger tilgang.

Lånetid

Kopiene er tilgjengelige ved utlånsbiblioteket i en måned. Utlånsbiblioteket kan søke om forlengelse. Når lånetiden er utløpt, sendes kopiene tilbake til Nasjonalbiblioteket, Kringkasting, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo.

En må vende seg til kringkasteren for å kjøpe kopier, enten det er til forskning og dokumentasjon, til privat bruk eller til undervisning. 

Nasjonalbiblioteket har mottatt pliktavleverte opptak fra disse kanalene:

NRK Fjernsynet /NRK1, P1, P2 Fra 1. juli 1990 (samt et stort antall historiske radio- og tv-program)

Utenlandssendingen (Kortbølgen) Fra 1. juli 1990 til 31. desember 2002

NRKs distriktskontorer, radio Fra ca. 1. mars 1991

NRKs distriktskontorer TV Ulike starttidspunkt 1991 – 1997

TVNorge Fra 1. mars 1992

TV2 Fra 5. september 1992

P4 Fra 15. september 1993

P3 Fra 1. oktober 1993

TV+ Fra 27. mars 1993 til 31. august 1996

ZTV Fra 27. mars 1995 til 20. februar 1996

Executive Channel Fra januar 1995 til april 1999

NRK2 Fra 31. august 1996

NRK3 Fra 19. mars 2008

Lokalradioer og lokal-TV Stikkprøve uke 47 1996. Spredte stikkprøver av lokal-tv siden.

Metropol TV Fra 30. september 1999 til 27. februar 2002

Alltid Nyheter Fra 26. desember 2004

Radio Norge Fra 2012