Nasjonalbibliotekets samling av bilder inneholder fotografier, postkort, grafiske trykk og illustrasjoner publisert i og om Norge. Vi bevarer også fotoarkiver etter en rekke virksomheter og personer.

Kjernen i samlingen består av publiserte bilder, men den inneholder også forelegg og upubliserte fotografier.

Nasjonalbiblioteket er en nasjonal fotobevaringsinstitusjon og bidrar til bevaring av andre institusjoners bildesamlinger.

Originalmateriale kan brukes på spesiallesesalen etter avtale.

Digitale kopier av arkivmaterialet leveres når det ikke er hindringer på grunnopphavsrett.

Har du spørsmål, kontakt bilder@nb.no.