Løsning for e-lydbøker i folkebibliotek

Kultur- og likestillingsminster Trine Skei Grande og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Bildet er tatt i forbindelse med markeringen av at Bokhylla var fullført i januar 2018 (foto: Rami Tayeh)

Etter samtaler med Forleggerforeningen kan Nasjonalbiblioteket nå legge fram en kjøps- og utlånsmodell for e-lydbøker i bibliotek. Dette innebærer at norske folkebibliotek snart vil kunne låne ut digitale lydbøker til sine brukere.

  • 18.06.2019

Fram til nå har bibliotekene bare unntaksvis kunnet tilby norske digitale lydbøker til sine lånere fordi forlagene har vært tilbakeholdne med å selge dette til utlån i bibliotek.

– Jeg er svært glad for at Nasjonalbiblioteket har funnet en modell som Forleggerforeningen stiller seg bak, slik at bibliotekene vil kunne gi brukerne sine et fullverdig lånetilbud, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Nasjonalbiblioteket har gjennom det siste året hatt flere samtaler og møter med bransjeorganisasjonene for å finne en modell for e-lydbøker i bibliotek som alle kan enes om.

– Vi har lagt vekt på å finne den nødvendige balansen mellom bibliotekenes behov for å kunne tilby digitale medier, og forlagenes behov for å kunne utvikle forretningsmodeller som sikrer inntekter til forfattere og forlag også i framtida, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Lydbøker er blitt et viktig produkt for bokbransjen, med stort kommersielt potensial, i en tid hvor salget av fysiske bøker ser ut til å falle.

– Digitale lydbøker er på den ene sida et fantastisk enkelt og viktig tilbud til lånerne, på den andre sida åpner det for en ny type økonomisk risiko for både bibliotekene og forlagene. Det er derfor viktig å se dette som en prøvemodell hvor begge parter høster erfaringer som kan brukes til å videreutvikle tilbudet, sier Aslak Sira Myhre.

Stor etterspørsel
Bruken av lydbøker har hatt stor utbredelse i den norske befolkningen de siste årene, noe som har medført en voksende etterspørsel etter lydbøker i bibliotekene. Samtidig har konsumet av lydbøker beveget seg fra fysiske bærere, som har vært tilgjengelige i bibliotek, til digital distribusjon, som ikke har vært tilgjengelig. Dette var bakgrunnen for at Kulturdepartementet for ett år siden ga Nasjonalbiblioteket oppdraget med å finne en modell for e-lydbøker i bibliotek.

Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for utlån av digitale lydbøker i folkebibliotek:

  • Nasjonalbiblioteket anbefaler at folkebibliotekene bør ha tilgang til å kjøpe digitale lydbøker utgitt av norske forlag for å låne dem ut til sine brukere.
  • For å ha tilgang til lydbøkene må bibliotekene kunne kjøpe tilgang til enkelttitler i form av lisenser.
  • Nasjonalbiblioteket anbefaler at prisen på digitale lydbøker til bibliotekene er den samme som utsalgsprisen på digitale lydbøker i markedet.
  • Nasjonalbiblioteket anbefaler at lisensene selges i pakker med seks utlån til utsalgsprisen av én lisens.
  • Bibliotekene kan låne ut lydbøker (gi tilgang til filer) som enkelteksemplarer. Det vil si at en bok som er utlånt, ikke vil være tilgjengelig for andre lånere før etter 14 dager.
  • Den tekniske plattformen for utlån av digitale lydbøker til folkebibliotekene vil være den samme som for e-bøker.
  • Ordningen kan evalueres etter ett år og skal evalueres etter tre år.

Digitale lydbøker inngår ikke i innkjøpsordningene for bøker. Dette gjør at det enkelte bibliotek selv må ta hele kostnaden med å låne ut gratis digitale lydbøker. Nasjonalbibliotekets anbefaling inneholder ingen føring om at folkebibliotekene skal tilby brukerne lån av kommersielle digitale lydbøker.

Lånere som har rett til bruk av tilbudet fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, skal veiledes om dette gjennom folkebibliotekene og kunne registrere seg der som brukere og dermed få tilgang til hele bestanden av lydbøker i Norge.