Helge Kaasin om språk, ideologi og raseri i norsk svartmetall

Forside på bok med tittelen Snø og granskog og portrett av mann i halvskygge

I Nasjonalbibliotekets nye bokutgivelse utforsker Helge Kaasin den norske svartmetallens røtter og forgreininger gjennom dypdykk i låttekster, intervjuer og faglitteratur. Snø og granskog viser hvor tett sammenvevd denne mørke musikksjangerens historie er med den norske kulturhistorien for øvrig.

Boka gjør følelsene som ligger i svartmetallen gjenkjennelig som noe allmennmenneskelig – om enn med et høyere volum.

– Svartmetallens opprør og søken etter identitet, mening og livsnerve er noe vi alle kan kjenne på, sier Kaasin i boka.

Snø og granskog utgis som en del av Nasjonalbibliotekets satsing denne våren, Dårlig stemning, som også omfatter en stor utstilling, podkaster og et bredt arrangementsprogram.

Det blir bokbad med forfatter Helge Kaasin på Nasjonalbiblioteket, Solli plass i Oslo, onsdag 19. april fra 19.00–20.00.

Snø og granskog

Skogen er svartmetallens hovedkulisse: mørk, vill og ladet med eventyr og myter. Både musikken og imaget gjenspeiler dragningen mot den norske skogsnaturen og til tidligere og stoltere tider. I dette ligger et rasende opprør mot den grå konformiteten i samtiden. Samtidig låner svartmetallen flere ideer og motiver fra nasjonalromantikken. Hvordan har det seg at denne motkulturen omfavner noen av våre mest tradisjonstunge og kanoniserte kunstuttrykk? Hva sier det oss om ideologien i norsk svartmetall?

Helge Kaasin er utdannet filosof og står bak NRK-radioprogrammet Mørke meditasjoner. Han er tidligere musikkanmelder i magasinet Metal Hammer Norway, og har skrevet flere artikler om svartmetalls ideologiske ståsted, også på nettsiden Mørke meditasjoner.


Boka er i salg fra 15. april.