Public Domain

Dette verket har blitt identifisert som «falt i det fri», det vil si at alle opphavsrettigheter til verket er falt bort, inklusive alle nærstående rettigheter.

Du kan kopiere, endre, spre, vise og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.

Annen informasjon

  • Det er ikke sikkert at alle opphavsrettigheter til verket er falt bort i andre jurisdiksjoner enn Norge.
  • Det kan være at noen har andre typer rettigheter som er tilknyttet verket, slik som patent- og/ellervaremerkerettigheter, eller personvernrettigheter.
  • I noen jurisdiksjoner kan de ideelle rettighetene strekke seg ut over verkets vernetid, herunder retten til å bli navngitt som forfatter og retten til å motsette seg krenkende behandling av verket.
  • Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir den personen som identifiserte verket som «falt i det fri»  ingen garantier om verkets rettighetsstatus, og fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av verket, i den grad dette er mulig under gjeldende lovgivning.
  • Når du benytter deg av verket, kan du ikke gjøre det på en måte som impliserer offisiell støtte eller godkjenning fra opphavsmannen eller fra den som identifiserte verket som «falt i det fri».

Du kan lese mer om Public Domain her:

Juridisk erklæring