Digitalt arrangement

Vaksiner i historien

25. mai kl. 19:00 - 20:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Tone Druglitrø, Ole Georg Moseng og Siv Frøydis Berg

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes på nb.no og Facebook.

I 1796 utviklet britiske Edward Jenner en vaksine mot kopper. Bare fem år senere foretok stadsfysikus Thulstrup den første koppevaksinasjonen i Christiania, og i 1810 ble den obligatorisk i Norge. I dag er sykdommen erklært utryddet. Jenners vaksine regnes som den første vellykkede vaksinen, og vaksiner som middel for sykdomsbekjempelse lever fremdeles i beste velgående. Men hva er egentlig en vaksine? Hva skal til for at en vaksine ser dagens lys? Hvordan ser vaksinenes historie ut i Norge, og hvilke sykdommer har de blitt brukt mot? Hvordan har det hele vært organisert, og hvilke argumenter ble brukt for og imot?

Førsteamanuensis ved senter for teknologi, innovasjon og kultur Tone Druglitrø og professor i medisinhistorie Ole Georg Moseng, møter idéhistoriker og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Siv Frøydis Berg til samtale om vaksiner i historien.

Digitalt arrangement

Norsk humor: Brødrene Dal

Tir. 11. mai kl.19:00
Digitalt arrangement
"Norsk humor: Brødrene Dal"

Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Det moderne gjennombrudd

Ons. 19. mai kl.19:00
Digitalt arrangement
"Konstruksjonen av Norden: Det moderne gjennombrudd"

Digitalt fagseminar

Proveniens. Eiersignaturer, eiermerker og eiernotater i eldre bøker.

Tor. 27. mai kl.13:00
Digitalt arrangement
"Proveniens. Eiersignaturer, eiermerker og eiernotater i eldre bøker."