4
nov

Symposium: Nasjonalsymboler og sekularisering av staten

Torsdag 4. november 2021, at 17:00 – 19:00
Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium

I løpet av de senere årene har vi sett bevegelser i den norske stats sekularisering. Da statskirken opphørte i 2012 ble den i grunnloven videreført som Norges folkekirke, og fortsatt opprettholdes forholdet mellom den evangelisk lutherske kirke og staten i lovverket. Idealet om en sekulær stat, står i kontrast til det å ønske et sekulært samfunnsliv forøvrig, men hvilke endringer kan et stadig mer mangfoldig samfunn, der tros- og livssynsfriheten står sterkt, medføre også i den visuelle representasjonen av staten?

antipodes café inviterer til samtale for å se på hvordan sekulariseringsprosessene staten står i potensielt også kan påvirke statlig bruk av visuelle symboler.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding
Ønsker du å melde inn kommentarer på forhånd kan du gjøre det via info@antipodes.cafe

Arrangementet vil bli strømmet direkte på nb.no.

Foredragsholdere og paneldeltakere: 

Jan Oskar Engene
Statsviter og førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, der han var instituttleder 2017-2021. Han har vært redaktør for tidsskriftet Nordisk Flaggkontakt og skrevet om både norske og utenlandske flagg, samtidige så vel som historiske.

Ingvill Thorson Plesner
Forsker og prosjektleder ved HL-senteret. Hennes spesialfelt er menneskerettigheter med særlig vekt på minoriteters rettigheter. Hun har blant annet gitt ut boken Religionspolitikk på Universitetsforlaget, og er utdannet sosiolog, med doktorgrad fra det juridiske fakultet, og hovedfag fra institutt for sosiologi, der hun bl.a. skrev om sekulariseringsprosesser.

Jens Brun-Pedersen
Har studert sosiologi og historie ved UiO, og har lang og mangfoldig erfaring som journalist.  Fram til i år var han pressesjef i Human-Etisk Forbund, og har deltatt i flere debatter vedrørende statsreligion og livssyn.

Nicholas Wilkinson
Har vært stortingsrepresentant for Akershus SV 2017-2021. I juni 2020 fremmet han forslag om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke i Dokument 12:5 (2019-2020) på vegne av SV og Venstre. Han har vært aktiv både i Den norske kirke og i Oppegård Humanetisk Forbund i flere år.

Moderator er Tuva Langfeldt (antipodes café).

Symposiet holdes i anledning antipodes cafés lansering av boken Utforsking av Norges flagg. Boken kan bestilles her, og vil være til salgs på Nasjonalbiblioteket under arrangementet.

Les mer om antipodes cafés arbeid her.