Norske vitskapspionerar del 8 av 8

«Skjønhedens Guddom». Trond Berg Eriksen om Marcus Jacob Monrad 

26. mars kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Filosofen, kritikaren og professoren Marcus J. Monrad  (1816–1897) var ein sentral skikkelse i norsk filosofi og prega filosofiundervisninga meir enn nokon på 1800-talet. I Monrad sin estetikk var venleik, harmoni og guddom sentrale omgrep, og han var ein iherdig motstandar av dei nye positivistiske retningane som kom i 1870-åra. Som flittig skribent i dagspressa hadde han stor påverknadskraft, men vakte også strid langt inn i ettertida.

Trond Berg Eriksen er forfattar og professor emeritus i idéhistorie ved Universitet i Oslo. I dette føredraget ser han nærare på M.J. Monrads estetikk og tankane hans om kunsten sin karakter og sine vilkår.

Arrangementet er ein del av Nasjonalbibliotekets serie om norske vitskapspionerar.

Kommende arrangementer

Arrangement

Ikke bare bøker. Gustav Frank om tidsskrifter og litteratur

Man. 25.mars kl.15:00
Gratis inngang
Read article "Ikke bare bøker. Gustav Frank om tidsskrifter og litteratur"

Arrangement

Verdensbiblioteket. Lanseringskonferanse

Tir. 26.mars kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Verdensbiblioteket. Lanseringskonferanse"

Arrangement

Famine in Ukraine and Norwegian Aid. Academic seminar

Tor. 28.mars kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Famine in Ukraine and Norwegian Aid. Academic seminar"