Norske vitskapspionerar del 8 av 8

«Skjønhedens Guddom». Trond Berg Eriksen om Marcus Jacob Monrad 

26. mars kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Filosofen, kritikaren og professoren Marcus J. Monrad  (1816–1897) var ein sentral skikkelse i norsk filosofi og prega filosofiundervisninga meir enn nokon på 1800-talet. I Monrad sin estetikk var venleik, harmoni og guddom sentrale omgrep, og han var ein iherdig motstandar av dei nye positivistiske retningane som kom i 1870-åra. Som flittig skribent i dagspressa hadde han stor påverknadskraft, men vakte også strid langt inn i ettertida.

Trond Berg Eriksen er forfattar og professor emeritus i idéhistorie ved Universitet i Oslo. I dette føredraget ser han nærare på M.J. Monrads estetikk og tankane hans om kunsten sin karakter og sine vilkår.

Arrangementet er ein del av Nasjonalbibliotekets serie om norske vitskapspionerar.

Kommende arrangementer

Arrangement

Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen

Lør. 19.januar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen"

Arrangementsserie 7 av 8

Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard

Man. 21.januar kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard"

Arrangement

Fremtidens landskap 

Tir. 22.januar kl.12:00
Gratis inngang
Read article "Fremtidens landskap "