Digitalt arrangement

Reisebagasjen: Turisme i miljøperspektiv

11. mars 2021 kl. 12:00 - 15:30Digitalt arrangement
  • Beklager. Dette event har allerede funnet sted.
Eigar: Nasjonalbiblioteket

Informasjon

Webinar, Serie 112 

Dette er eit digitalt arrangement. Arrangementet blir strøymt direkte på nb.no. 

For å delta og ha mulighet til å sende inn spørsmål, følg webinaret i Zoom
Ev. se webinaret på Youtube

Den auka bevisstheita om menneskeskapte klimaforandringar har også gjort sitt inntog i reiselivsbransjen. Ho har sett sitt avtrykk på postkort og reklameplakatar og markert eitydeleg skifte. Korleis kan ein sjå dette, og kva slags verdi har «natur» fått i dei trykte media til turistbransjen? Korleis har biletet av Noreg som reisemål forandra seg? 

Med innlegg av Carlo Aall, professor i berekraftig utvikling, Magnus Helgerud, idéhistorikar og forfattar av Knytta til hytta, forskingsbibliotekarane Guro Tangvald og Martina Gaux og seksjonsleiaArthur Tennøe i Nasjonalbiblioteket. 

Arrangementet inngår i Serie 112. Kulturarv i miljøperspektiv. 

 

Program

12.00   Velkommen

12.15   Reiselivets triple miljøutfordring: Problem, offer og løsning: Carlo Aall, Vestlandsforskning

12.45   «Scener af reiselivet i Norge» – i Nasjonalbiblioteket. Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket.

13.15   Tilbake til naturen. Hvordan reiselivsbransjen selger Norge som ferieland: Martina Gaux, Nasjonalbiblioteket

13.45   Pause

14.00   Instagram på 1700-tallet – natur som turistattraksjon: Magnus Helgerud

14.30   Stolthet og flyskam – postkort fra norske flyplasser: Guro Tangvald, Nasjonalbiblioteket

15.00   Oppsummering

15.30 Slutt

Kommende arrangementer