Digitalt arrangement

Reisebagasjen: Turisme i miljøperspektiv

11. mars kl. 12:00 - 15:30 Digitalt arrangement

Informasjon

Webinar, Serie 112 

Dette er eit digitalt arrangement. Arrangementet blir strøymt direkte på nb.no. 

Den auka bevisstheita om menneskeskapte klimaforandringar har også gjort sitt inntog i reiselivsbransjen. Ho har sett sitt avtrykk på postkort og reklameplakatar og markert eitydeleg skifte. Korleis kan ein sjå dette, og kva slags verdi har «natur» fått i dei trykte media til turistbransjen? Korleis har biletet av Noreg som reisemål forandra seg? 

Med innlegg av Carlo Aall, professor i berekraftig utvikling, Magnus Helgerud, idéhistorikar og forfattar av Knytta til hytta, forskingsbibliotekarane Guro Tangvald og Martina Gaux og seksjonsleiaArthur Tennøe i Nasjonalbiblioteket. 

Arrangementet inngår i Serie 112. Kulturarv i miljøperspektiv. 

Digitalt arrangement

Norsk humor: Fredrikssons fabrikk

Man. 1. mars kl.19:00
Digitalt arrangement
"Norsk humor: Fredrikssons fabrikk"

Digitalt fagseminar

Himmelbrevet – frå Gud til menneska

Tir. 2. mars kl.13:00
Digitalt arrangement
"Himmelbrevet – frå Gud til menneska"

Digitalt fagseminar

Kan roboten egentlig snakke?

Ons. 3. mars kl.10:30
Digitalt arrangement
"Kan roboten egentlig snakke?"