2
nov

Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt

J. Olsens Enke: Prisfortegnelse 1895. Foto: Torbjørn Eng
Tirsdag 2. november 2021, at 13:00 – 15:00
Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium

Foredrag av Torbjørn Eng 

Arrangementet strømmes direkte på nb.no. Lenke blir lagt ut her i god tid før arrangementet begynner.

På slutten av 1800-tallet var typografien i det voksende markedet for «leilighetstrykksaker» kjennetegnet av et rikt dekorativt utstyr og et stort tilbud av nye trykkskrifter. Tradisjonelle formprinsipper ble satt til side for å skape virkningsfulle og «elegante» arbeider. Boktrykkerne hadde ambisjoner om å skape det de kalte «satskunst». Men i ettertid har denne typografien blitt karakterisert som overlesset og rotete, som et uttrykk for en nedgangstid. 

Det er på tide å se på denne perioden med et annerledes blikk. Bibliotekar og typograf Torbjørn Eng utga tidligere i år boka Da typografien ville være kunst: norsk typografi 1800-1900 – fra nyklassisisme til historisme og den frie retning, der dette grafiske uttrykket ses i sammenheng med tidas øvrige formgiving, med den tekniske utviklingen og med konkurransen fra litografifaget. 

***

Arrangementet er åpent og gratis for publikum i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass. Det er ikke nødvendig å forhåndsbestille billetter, men du kan sikre deg plass ved å hente ut en gratisbillett i forkant. Ellers er det først til mølla ved innslipp.

Dersom du har forhåndsbestilt en billett og ikke har anledning til å bruke den, meld fra tilinformasjon@nb.noeller ring 23 27 61 01 slik at noen andre kan få glede av plassen.