Fagseminar
15
feb

Lanseringsseminar NB-Whisper 

En AI- illustrasjon som viser en mikrofon i et bibliotek, omkranset av bøker og blyanter
Bilde generert av Chat GPT-4.
Torsdag 15. februar 2024, at 10:00 – 14:30
Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium
Lanseringsseminar NB-Whisper
Gratis

Nasjonalbiblioteket inviterer til lanseringsseminar for vår nyeste tale-til-tekst-modell for norsk.  

Vi har invitert politiet, Schibsted, og TV2 til å fortelle hvordan de bruker tale-til-tekst. De har vært med i beta-gruppen vår, og forteller om modellens håndtering av norsk i ulike sammenhenger.  

Etter lunsj blir seminaret mer teknisk rettet, spesielt egnet for de som er interessert i dypere innsikt i tekniske og lingvistiske aspekter knyttet til utviklingen av slike KI-modeller.   

Arrangementet er åpent for alle og strømmes på nb.no. For å sikre deg plass, hent din gratisbillett her!

Program 

10:00 Velkommen ved Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket 

Del 1: NB-Whisper og bruken av den 

10:20 Kort innledning om Whisper, Per Egil Kummervold, Nasjonalbiblioteket 

10:30 Bruk av tale-til-tekst i politiet, Bente Skattør, Politiet 

10:50 Applikasjoner for talegjenkjenning med NB-Whisper, Anders Haarr, Schibsted.  

11:10 Bruk og lovkrav for tilgjengeliggjøring, Anne Cathrine Gotaas, TV2  Skole

11:30 Lunsjpause på egenhånd 

Del 2: NB-Whisper: teknologiske aspekter 

12:30 Status for ASR på norsk i dag, Marie Røsok, Nasjonalbiblioteket 

12:50 Evaluering og resultater, Per Egil Kummervold, Nasjonalbiblioteket 

13:10 Hvordan bygger man et datasett for å trene Whisper? Freddy Wetjen og Rolv-Arild Braaten, Nasjonalbiblioteket 

13:30 Avansert bruk av NB-Whisper, Per Egil Kummervold og Javier de la Rosa, Nasjonalbiblioteket 

14:00 Spørsmål og diskusjon