• Beklager. Dette event har allerede funnet sted.

Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Det moderne gjennombrudd

19. mai kl. 19:00 - 20:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Jens Bjerring-Hansen, Narve FulsåsUlrike Spring og Mona Ringvej 

 

Dette er et digitalt arrangementArrangementet strømmes live på nb.no og Facebook. 

Den danske litteraturkritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes formulerte på 1870-tallet en kritikk av romantikken og et ønske om en mer realistisk og naturalistisk litteraturSamtidig tegnet han bildet av et tilbakeliggende Norden, og manet til opprør mot reaksjonenEn rekke nordiske forfattere, blant dem Henrik Ibsen og August Strindberg, sluttet på ulike vis opp om Brandes’ program. Men hva lå egentlig i dette moderne gjennombruddet, og i hvilken grad ble det en fellesnordisk bevegelseOg hva med kvinnenes stillingHva var det i det hele tatt i de nordiske samfunnene som ga grobunn for Brandes’ og hans likesinnedes ideer, og hvordan har disse eventuelt formet dagens nordiske samfunnJens Bjerring-Hansen er lektor i nordiske studier og språkvitenskap ved Københavns universitetNarve Fulsås er professor i historie ved Universitetet i Tromsø og Ulrike Spring er professor i historie ved Universitetet i Oslo. De møtes til en samtale ledet av forfatter og historiker Mona Ringvej 

 

Hvordan ble vi Norden? Hvor kommer ideen om Norden fra, og hva består egentlig det nordiske i? I en serie arrangementer gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglige forskningssatsingen UiONorden utforske ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag. Hva har historisk sett ført oss nærmere våre naboer, og hvilke krefter og begivenheter har trukket oss fra hverandre? Hva har ledet oss fram mot den nordiske modellen – dens betoning av likhet, likestilling, velferd og tillit – og hvordan står vi i Norden rustet til å møte samtidens og framtidens utfordringer? Gjennom foredrag, samtaler og digital formidling vil serien ta for seg de store spørsmålene om Nordens fortid og framtid