Knut Sprauten 70 år! Open feiring

22. juni 2018 kl. 13:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

Knut Sprauten er ein sentral historikar i sin generasjon, som forskar og formidlar. Han blei direktør for Norsk lokalhistorisk institutt i 2000, og heldt fram som leiar for denne fageininga etter at instituttet vart integrert i Nasjonalbiblioteket frå 1. januar 2017.

Dagens program inkluderer kunstnariske innslag, taler og helsingar på dagen. Kaffe og bursdagskake.