Kilder til Skeiv historie 

15. februar kl. 13:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

I anledning Skeivt kulturår 2022 foretar Nasjonalbiblioteket dypdykk i egen samling for å se etter  kilder som kan utdype og utvide vår kunnskap om fortiden.  

På dette fagseminaret vil forskningsbibliotekar Yngvil Beyer (Nasjonalbiblioteket) presentere  Nasjonalbibliotekets arbeid med å tilgjengeliggjøre kilder fra samlingen. Historiker og  førstebibliotekar Runar Jordåen (Skeivt arkiv) vil presentere en ny kildeutgave med brev  fra rettshistorikeren, statsøkonomen og politikeren Ebbe Hertzberg til den danske juristen Poul  Andræ.  Vi avslutter med en samtale mellom Jordåen og professor Tone Hellesund (Universitetet i  Bergen) om kilder til skeiv historie.  

  Fagseminaret arrangeres i samarbeid med Skeivt arkiv. 

Fagseminar

Et seminar i anledning utgivelsen av Colletts Brev 1863-64

Tir. 25. januar kl.13:00
Gratis inngang
"Camilla Collett på reise "

Arrangement

Musikk og helse

Tor. 27. januar kl.13:00
Gratis inngang
"Musikk og helse"

Fagseminar

Foredrag med Svein M. Fikke

Tir. 1. februar kl.13:00
Gratis inngang
"Et geofysisk blikk på Edvard Munchs «Skrik»"