Digitalt arrangement

Kan roboten egentlig snakke?

3. mars kl. 10:30 - 14:45 Digitalt arrangement

Informasjon

Hvordan få språkteknologien til å gjøre det vi vil

Dette er et digitalt arrangement.

For å delta og ha muligheten til å sende inn spørsmål, følg webinaret i Zoom.

Evt se webinaret på Youtube.

Flere offentlige etater har tatt i bruk eller vurderer å ta i bruk tjenester basert på språkteknologi, som samtaleroboter, automatisk oversettelse og talegjenkjenning. Ofte er målet med dette å nå brukerne lettere på flere plattformer, eller å effektivisere virksomheten. Kvaliteten på slike språkteknologiske løsninger er blant annet avhengig av hvilke språkdata den bygger på. Jo bedre kvaliteten på dataene som inngår i den teknologiske løsningen er, desto bedre vil kvaliteten på sluttproduktet være.  

Selv om målet med å innføre samtaleroboter og automatisk oversettelse ofte er effektivisering, kan det også være andre grunner til å ta i bruk språkteknologi. Vi har invitert offentlige etater for å snakke om hvordan de ser for seg framtiden med språkteknologi bygget inn i digitale løsninger, hvilke erfaringer de har gjort, og hva andre bør tenke på når de vurderer å anskaffe slike løsninger. 

Vi har også invitert forskere som vil fortelle om hvordan språkteknologien virker, og en egen del av programmet er viet språkdata. I denne delen ønsker vi å belyse hva språkdata er, hvor de finnes og hvordan språkdataene bør bearbeides før de kan komme til nytte. 

Tredje ELRC workshop i Norge 

10:30     Velkommen 

10:40     Ketil Johansen, Fredrikstad kommune  

Implementering og drift av prateroboter i Fredrikstad kommune 

11:10     Stein Gabrielsen, Utenriksdepartementet (PRINCIPLE Early Adopter) 

Erfaringer fra bruk av maskinoversettelse i Utenriksdepartementet 

11:40     Jan Roar Beckstrøm, Riksrevisjonen 

Bruk av kunstig intelligens i klassifikasjon av kriminalsaker 

12:10     Pause 

13:00     Pierre Lison, Norsk regnesentral 

Språkteknologi: siste trender og vanlige fallgruver 

13:45     Magnus Breder Birkenes, Nasjonalbiblioteket 

Hva er språkdata, og hvordan kan vi få tak i dem? 

14:15     Kristine Eide, Språkrådet 

Norsk språkteknologi og internasjonalt samarbeid: European Language Resource Coordination (ELRC),  eTranslation og European Language Grid (ELG) 

14:45     Slutt 

Kommende arrangementer

Digitalt arrangement

Norsk humor: Fredrikssons fabrikk

Man. 1. mars kl.19:00
Digitalt arrangement
Read article "Norsk humor: Fredrikssons fabrikk"

Digitalt fagseminar

Himmelbrevet – frå Gud til menneska

Tir. 2. mars kl.13:00
Digitalt arrangement
Read article "Himmelbrevet – frå Gud til menneska"

Digitalt arrangement

Brev til de strævsomme mødre

Man. 8. mars kl.19:00
Digitalt arrangement
Read article "Brev til de strævsomme mødre"