Fagseminar
311
okt – nov

Fotobevaring og etikk. Landskonferanse foto 2023

"Norway. The sign-post at Bodø Airport." Utsnitt av postkort. Fotograf: Svein Lian / Utgiver: Aune forlag, F-1471-3 / Eier: Nasjonalbiblioteket
Starter: Tirsdag 31. oktober 2023, kl. 10:30
Avsluttes: Onsdag 1. november 2023, kl. 15:40
Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium
Fotobevaring og etikk. Landskonferanse for foto
Gratis
Følg lenke i tekst for billetter!

Landskonferansen for foto har vært et viktig forum for fotobevaringsarbeidet i Norge i flere tiår. I 2023 ønsker vi å rette oppmerksomheten mot etikk og fotobevaring i vid forstand. Etikk er av stor betydning i fotobevaringsarbeidet. Vårt virke i arkiver og samlinger kan stille oss i ulike etiske dilemmaer. Vi må forholde oss til bl.a. Åndsverkloven og EUs General Data Protection Regulation (GDPR), og noen institusjoner har utarbeidet egne etiske retningslinjer. Men lover og retningslinjer er en ting, hvordan vi praktiserer reglene kan være en annen sak. Hvordan ser vi vår egen rolle i spørsmål om å handle riktig på fotobevaringsfeltet? Vi har mange hensyn å ivareta, men hvordan reflekterer vi over vår innflytelse?

Relevante overordna begreper kan være samlingsforvaltningsetikk, konserveringsetikk, forskningsetikk, digitaliseringsetikk og formidlingsetikk. Og hva med ansvarsetikk, har vi en forståelse av ansvar for både det vi gjør og det vi ikke gjør, og hensynet til framtidige generasjoner?

Program


Tirsdag 31. oktober

10:30 – 11:00Velkommen, Fotobevaring og etikkArthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket
11:00 – 11:30Jijtsem datmedh guvvi tjirre – Bildene, hvem vi var og hvem vi ble.Koloniale bilder og forvaltning i lys av forsoningInga Marja Steinfjell, Sámi arkiiva/Arkivverket
11:30 – 12:00Sámi museasearvi / Samisk Museumslags prosjekt: etisk veileder til publisering og bruk av samisk fotomaterialeTuula Sharma Vassvik, Sámi Museasearvi/Samisk Museumslag
12:00 – 12:30Autentisitet som etisk dilemma – med utgangspunkt i foto fra Reinbeitekommisjonen av 1913Anette Alsvik, Hanne Sandvik, Hans Nicolai Nissen og Grete Gunn Bergstrøm, Sámi arkiiva/Arkivverket
12:30 – 13:30Lunsjpause 
13:30 – 14:00Fotografi som metafor: Noen bokstavelige bilderAre Flågan, Nasjonalbiblioteket
14:00 – 14:30Algoritmenes inntogsmarsj – eller vent, var vi ikke alle styrt fra begynnelsen?Stig Storheil, Norges vassdrags- og energidirektorat
14:30 – 15:00Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet – autentisk framstilling av arkivkjelder ved hjelp av metadata?Ottar A.B. Anderson, Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal
15:00 – 15:30Pause 
15:30 – 16:00Etisk fotohistorieHege Oulie, Preus museum
16:00 – 16:30Noen bilder krever mer enn tusen ordHarald Østgaard Lund, Nasjonalbiblioteket
18:00Urban middag: Oslo Street Food.Påmelding

Onsdag 1. november

09:15 – 10:15FotojussValentina Lilloe, Nasjonalbiblioteket
10:15 – 10:45Fotografiska samlingar och etik utifrån ett svenskt perspektivCarina Johansson, Uppsala Universitet og Eva Dahlman, etnolog og fotohistoriker
10:45 – 11:15Gjenvinning av sølv i norske fotolaboratorierAnja Hysvær Langgåt, Norsk Folkemuseum
11:15 – 11:45Ikke merkete fotografier. Etiske dilemmaer på reklameplakaterMartina Gaux, Nasjonalbiblioteket
11:45 – 12:45Lunsjpause 
12:45 – 13:305 snapshots 
 Tiltak mot «kaotisk digital tilgjengeliggjøring» av fotografisk materialeJens Petter Kollhøj, Nasjonalbiblioteket
 Nakenskap i fotosamlinga etter Finn JohannessenArp Schmidt, Ryfylkemuseet
 Døden på Digitalt museumMarie Fongaard Seim, Norsk Folkemuseum
 Østfoldsfotografers portrett av tyske soldater 1940-45Kari Grindland, Østfoldmuseene
 Retten til å bli glemtGuro Tangvald, Nasjonalbiblioteket
13:30 – 14:00I Randis sofa: Bevaring og formidling av fotografier fra en privat sfæreKari Margrethe Sabro, fotograf
14:00 – 14:30Pause 
14:30 – 15:00Exhibition Ethics Across Land and TimeMarthe Fjellestad, Perspektivet Museum og Shannon Egan, Trout Gallery, Dickson College
15:00 – 15:30Forholdet mellom etiske retningslinjer og konkret praksisKristin Aasbø, Preus museum
15:30 – 15:35Neste års landskonferanseCecilie Øien, Preus museum
15:35 – 15:40AvslutningJens Petter Kollhøj, Nasjonalbiblioteket

Servering
I lunsjpausene kan mat og drikke kjøpes på Nasjonalbiblioteket eller nærliggende spisesteder og butikker.
Middagen tirsdag kveld får et urbant preg. Som apropos til konferansens tema har vi bestilt felles bord på et sted som ønsker å skape et «etisk og flerkulturelt miljø». Nærmere bestemt Oslo Street Food, i tidligere Torggata bad. Mat og drikke bestilles og betales individuelt på stedet. Den som vil orientere seg i matutvalget finner en oversikt her over de 16 matbodene. Av hensyn til plassen som skal reserveres for oss trenger OSF en oversikt over antall deltakere, så hvis du vil være med må du melde deg på seinest 16. oktober.

Påmelding til konferanse
Arrangementet er åpent for alle, og gratis.
Hvis du vil sikre deg plass henter du ut billett på forhånd.
Jeg melder meg på Landskonferansen foto 2023:
Tirsdag 31. oktober
Onsdag 1. november

Konferansen vil også bli strømmet. Lenke med åpen tilgang til strømmingen blir tilgjengelig her kort tid før arrangementet.

Påmelding til urban middag
Frist 16. oktober. Jeg vil være med på Oslo Street Food tirsdag kl 18

Spørsmål?
Ta kontakt på landskonferansefoto@nb.no

Call for papers

Frist for å sende inn forslag var 9. juni, se invitasjon her.