Et annet sted - en annen tid del 1 av 6

Andre steder. Utopia og Niels Klims reise til den underjordiske verden

17. januar kl. 17:00 - 19:00 Gratis inngang

Informasjon

I Thomas Mores Utopia fra 1516 forteller Rafael Hythlodaeus om sin reise til øya Utopia. More brukte ordet utopia for å beskrive et ideelt samfunn plassert i det ukjente. To hundre år senere lot Ludvig Holberg sin Niels Klim foreta en reise til jordens indre, planeten Nazar og idealstaten Potu. I tider da verden i et europeisk perspektiv fortsatt var uoppdaget, bringer forfatterne inn nye steder, med andre styresett og livsbetingelser.

Universitetslektor Tue Andersen Nexø (KU) og professor Helge Jordheim (UiO) presenterer tekstene og møter idéhistoriker Siv Frøydis Berg (NB) i dialog.

Serie: Et annet sted, en annen tid – samfunnskritikk og fremtidstenkning gjennom 500 år

Den politiske kraften i science fiction har alltid vært sterk. Om fortellingene utspiller seg i fortid, samtid eller fremtid, under jorden eller på fremmede planeter, om de kalles utopier eller dystopier, utforsker de en annen verden enn den vi lever i – og utfordrer våre forestillinger om politiske, kulturelle og sosiale forhold.

I utstillingen Science fiction – fra Gutenberg-galaksen til cyberspace løfter Nasjonalbiblioteket frem fortidens fantastiske fortellinger. I en serie fagarrangementer denne vinteren lar vi utvalgte tekster belyse sentrale grep som har bidratt til å forme og definere denne samfunnskritiske og fantastiske sjangeren.