Emmy Henriette Netka (tekst og research)
Gorm K. Gaare (tekst og research)
Live Vedeler Nilsen (tekst og research)
Alexander Sund (utvikling)

Bidragsytere: Journalist og historiker Hans Fredrik Dahl, Chris Nyborg v/Norsk lokalhistorisk institutt

Bildekreditering: Narve Skarpmoen, Henriksen & Steen, Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen, Hermann Christian, Mittet & Co, Norsk Folkemuseum, Anders Beer Wilse, Hermann Christian Neupert, Peder O. Aune og ukjent. Tegning av Christian Leden.