Synnøve Solbakken og skrifttypene

Visste du at Bjørnstjerne Bjørnson ville at historiene om Synnøve Solbakken skulle trykkast på ein måte som gjorde at dei nådde bøndene spesielt?

 

 

Bjørnson til bøndene

Visste du at Bjørnstjerne Bjørnson ville at historiene om Synnøve Solbakken skulle trykkast på ein måte som gjorde at dei nådde bøndene spesielt? På 1800-talet hadde vi to skrifttypar i Noreg. Den eine blei i aukande grad brukt til høg-kulturelle tekstar som romanar, dikt og skodespel retta mot byborgarskapet. Men bøndene las framleis tekstar som hadde den andre skrifttypen, som skillingsviser, forteljingar og annan populærlitteratur. Dette var Bjørnson oppteken av. Vil du lære enda meir om den norske bokhistoria, kan du besøke utstillinga vår som feirar at den norske trykte boka er 500 år. Utstillinga er gratis og står fram til 18. januar 2020: https://www.nb.no/utstilling/lause-typar-og-stramme-bind/Eller du kan sjå den direktesende omvisinga vi hadde i utstillinga: https://www.facebook.com/nasjonalbiblioteket/videos/947563892276779/

Publisert av Nasjonalbiblioteket Fredag 22. november 2019