Norsk grafikk blir bevart for framtida!

Magne Furuholmen var den første biletkunstnaren som leverte frå seg trykk til Nasjonalbiblioteket etter ei ny avtale som skal sikre bevaring av norsk grafikk for ettertida – sjå det her!

Frå 1962 til 1980 hadde Norske Grafikere og Nasjonalbiblioteket ei avtale om deponering av grafikk i Nasjonalbiblioteket. Avtala blei fornya i samanheng med Norske Grafikeres 100-årsjubileum i 2019.

– Avtala gir eit fint utgangspunkt for å bevare og formidle norsk grafikk. Verka kan bli brukt både til utstillingar og forsking. Det grafiske arkivet står i nær tilknyting til andre trykte dokument i samlinga til Nasjonalbiblioteket, seier seksjonsleiar ved Nasjonalbiblioteket, Arthur Tennøe.