Kva var tinget?

PODKAST: Landslova av 1274 representerer ikkje byrjinga på rettsleg regulering i det norske riket. Det fanst alt ein solid og lang rettstradisjon som Landslova kunne byggja vidare på. Sentralt i denne rettstradisjonen stod tinget.

Dei viktigaste mellom tinga var lagtinga Gulating for Vest- og seinare Sørlandet, Frostating for Midt- og seinare Nord-Norge, Eidsivating for indre Austland og Borgargarting for området rundt Oslofjorden og nedover til Gøta elv. Men når vart lagtinga organisert, kven var det som møtte på tinget, korleis vart saker avgjort, og korleis plasserte tinget seg i det meir allmenne styringsmaktslandskapet i mellomalderen?

Historier fra samlingen

11 kvinner og en valgliste

11 kvinner og en valgliste

"11 kvinner og en valgliste"

Historier fra samlingen

Slaget på Stortorvet

Slaget på Stortorvet

"Slaget på Stortorvet"

Arrangementer i podkast

Lytt til podkast fra de nyeste arrangementene på Nasjonalbiblioteket

"Arrangementer i podkast"