Kolonihagene og deres betydning

Kolonihagene har betydd mye for feriehungrige byfolk. Da som nå.

 

 

 

 

I Norge oppsto den første kolonihagen i Kristiania i 1907, da kommunen la ut parsellstykker på byens gamle søppelfylling på Rodeløkka.  Folk kunne søke kommunen om å få leie parsell, og tildelingen skjedde etter en sosial profil. Hagene var først og fremst ment for barnefamilier i boligblokker og byleiligheter som rekreasjon og et sted for å dyrke egen mat.

 

I dette utdraget fra filmen «Kolonihagene og deres betydning» fra 1930, filmet av fotograf Hans Berge, besøker vi Solvang hagekoloni som er i ferd med å ferdigstilles og kolonihager på Etterstad og Rodeløkka.

 

Hele filmen kan ses her: https://bit.ly/2Vfa1zz

 

Stillfoto Rodeløkkens Smaahaver 1920, foto: Narve Skarpmoen