Kim Friele

Hun ble elsket og hatet, respektert og latterliggjort. Hva var det som drev Norges mest ikoniske homoforkjemper? I denne episoden forteller vi historien om Kim Frieles kamp for å få avskaffet homoparagrafen.

Skeiv lokalhistorie i nytt opplag!

Skeiv historie har fram til nylig vært fordekt og lite kjent. I antologien Skeiv lokalhistorie tar norske og nordiske forskere for seg det skeive og det lokale på tvers av skillet mellom by og land og bidrar til ny kunnskap om den skeive kulturhistorien. 

Kilder og videre lesning:

Dokumenter fremvist i utstillingen Stoltheit og fordom på Nasjonalbiblioteket

Intervju: Kim Friele i samtale med Ida Berntsen på Nasjonalbiblioteket

Kampene: Et portrett av Kim Friele, 2015, av Ola Henmo

Stortingsforhandlinger 1972

Videomateriale fra Skeivt arkiv

Kim Friele i NRK, 1963

Uten en tråd av Jens Bjørneboe

NRK-debatt om aldersgrense, 1971