Har du sikret deg julespriten?

Mange har forsøkt å brenne sin egen sprit. Her er noen grunner til å la være.

Illegal hjemmebrenning i nyere tid kan føres tilbake til forbudstiden under og etter den første verdenskrigen. Da alkoholforbudet opphørte i 1927 ble man ikke kvitt tradisjonen med å produsere sin egen sprit. Fremstillingen av hjemmebrent foregår ved å destillere en gjæret væske kalt sats. Produksjonen foregår gjerne på provisoriske destillasjonsapparat.

På 1980-tallet ble det produsert så mye som én liter hjemmebrent per innbygger i året i Norge.

På femtitallet ble hjemmebrenning sett på som et alvorlig samfunnsproblem og myndighetene forsøkte å redusere virksomheten med holdningskampanjer.

Vi oppfordrer selvsagt til moderasjon av alkoholinntak. Å drikke alkohol, selv i små mengder, øker risikoen for en rekke helseskader.

Denne Filmavisen er fra 1953. Takk til Filmparken for rettigheter til å vise klippet.

Kanskje du også har interesse av disse: