Gjenhør: Toril Moi leser A. O. Vinje

PODKAST: «I vår flerkulturelle tid er spørsmålet om hva Norge er, om hva som er norsk, mer aktuelt enn noensinne. Vinje gjør en reise på jakt etter Norge. Vinjes Norge er ikke mitt Norge. Men det gjør ingenting, for han forsøker slett ikke å etablere noen norm for norskhet. Bortsett fra tvisynet, da.» Toril Moi har lest A.O. Vinjes Ferdaminni, der tvisynet er selve merket på både dikterens skaperkraft og nordmenns selvstendighet.

I forbindelse med at Nasjonalbiblioteket lanserer neste bok i serien «Fortidens folkelesning», gjenpubliserer vi de tidligere foredragene i serien gjennom sommeren.

Under fanen «Fortidens folkelesning» inviterer Nasjonalbiblioteket til et møte mellom en leser av i dag og et forfatterskap av eldre årgang, som i sin tid var utbredt, men som ikke lenger leses like mye. Har bøkene fortsatt appell?

Du kan høre Vigdis Hjorth om Herman Wildenvey, Ole Robert Sunde om Johan Borgen, Toril Moi om A. O. Vinje, Kjersti Annesdatter Skomsvold om Aksel Sandemose, Tore Renberg om Mikkjel Fønhus Olaug Nilssen om Anne-Cath. Vestly og Pedro Carmona-Alvarez om Tor Jonsson. Hør «Fortidens folkelesning»!

Arrangementer på video

Se nye og gamle arrangementer fra Nasjonalbiblioteket i videoarkivet

"Arrangementer på video"

Historier fra samlingen

Da svenskene dro på harryhandel

Hørt om da «Margarin-kongen» lokket svenskene til Norge med harryhandel?

"Da svenskene dro på harryhandel"

Historier fra samlingen

De tyske krigskartene

De tyske krigskartene

"De tyske krigskartene"