Bøddelens siste blodige hugg

Illustrasjon, mann med langsverd løftet til hugg i helfigur til venstre, knelende mann i midten, oppreist mann som holder hodet til den knelende mannen løftet etter håret til høyre.
Skarpretteren hugget hodet av forbrytere med øks eller sverd. Hodet ble gjerne satt på stake, til skrekk og advarsel. Illustrasjon: Utsnitt fra Flugblatt Nachrichtensammlung J. J. Wick (1560-1586), av Sebastian Sonntag. Hentet fra Wikimedia Commons. Key art: Dang Trinh/Nasjonalbiblioteket.
Den eneste brukte henrettelsesmetoden i Norge på 1800-tallet var halshugging med øks. August Anton Lædel hadde utført mange, men i 1832 begynte helsa hans å skrante. Han skrev til kongen og ba om å få slutte som bøddel, men kongens svar lot vente på seg. I mellomtiden rakk bøddelen å utføre to feilslåtte halshugginger i full offentlighet.

Kilder