Åsmund Sveen

I mellomkrigstiden var Åsmund Sveen en bejublet poet som sprengte grenser med sine homoerotiske dikt. Så kom krigen, og drømmen om dikterisk storhet ble plutselig satt på spill. I denne episoden forteller vi historien om Åsmund Sveen, den store dikteren du sannsynligvis aldri har hørt om.

Kilder og videre lesning:

Det andre mennesket: eit portrett av Åsmund Sveen av Jan Olav Gatland, 2003

Ei kjelde djup: diktinga og livet til Åsmund Sveen av Svanaug Steinnes, 2003

Andletet av Åsmund Sveen, 1932

Jordelden av Åsmund Sveen, 1933

Sakarkiv fra Statens teaterdirektorat i Riksarkivet (RA/S-6129/D/Da/L0022) på Arkivverket 

Brev fra Åsmund Sveen i brevs. 837 på Nasjonalbiblioteket

Familiens private samling

Radiomateriale fra Nasjonalbiblioteket, 1942 og 1943

Radiointervju med Sveen i NRK, 1962

“Purpurblomar har denne vin” i Norsk litterær årbok. 1969 av Halldis Moren Vesaas

Reportasje fra okkupasjonen av Norge, 9. april 1940

Omtale av Åsmund Sveen i avisene:

Flere episoder: Bernhard «Norga» Munkerud Flere episoder: Petronelle Nielsen Flere episoder: Ebbe Hertzberg