Åsmund Sveen

Før RuPaul’s Drag Race, før Great Garlic Girls, til og med før ordet “drag” ble brukt i Norge for første gang, hadde vi en norsk drag-stjerne som trollbandt publikum ute i Europa. Denne episoden handler om Bernhard “Norga” Munkerud, Norges aller første drag-artist.

Kilder og videre lesning:

Det andre mennesket: eit portrett av Åsmund Sveen av Jan Olav Gatland, 2003

Ei kjelde djup: diktinga og livet til Åsmund Sveen av Svanaug Steinnes, 2003

Andletet av Åsmund Sveen, 1932

Jordelden av Åsmund Sveen, 1933

Sakarkiv fra Statens teaterdirektorat i Riksarkivet (RA/S-6129/D/Da/L0022) på Arkivverket 

Brev fra Åsmund Sveen i brevs. 837 på Nasjonalbiblioteket

Familiens private samling

Radiomateriale fra Nasjonalbiblioteket, 1942 og 1943

Radiointervju med Sveen i NRK, 1962

“Purpurblomar har denne vin” i Norsk litterær årbok. 1969 av Halldis Moren Vesaas

Reportasje fra okkupasjonen av Norge, 9. april 1940

Omtale av Åsmund Sveen i avisene:

Bernhard «Norga» Munkerud

Før RuPaul’s Drag Race, før Great Garlic Girls, til og med før ordet “drag” ble brukt i Norge for første gang, hadde vi en norsk drag-stjerne som trollbandt publikum ute i Europa.

Petronelle Nielsen

Hvor hardt er man villig til å kjempe for kjærligheten?

Ebbe Hertzberg

Da en ung mann troppet opp på døra hans med et hårreisende krav, ble professoren nødt til å gå nye veier for å redde sin akademiske karriere.