Nasjonalbiblioteket

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter

Søk på navn   Søk på emne   Hvem skrev til hvem   Startside/søkeveiledning   

Søk på katalogsignatur

(Trunkering med ?, ?3? vil finne både 833 og 432)

Svartiden er avhengig av hvor mange poster som er funnet. Inneholder svaret mer enn 500-1000 poster, bør, hvis mulig, søket være formulert mer eksplisitt.

Sender man inn et blankt søkeskjema og har valgt at alle funn skal returneres, blir alle postene i databasen eller signaturserien vist, og det tar lang tid.

Signaturserie:
Hovednummer:
Undernummer:
Vis maksimum antall funn:

Ønsker man en liste over alle dokumenter relatert til en person eller organisasjon, må man foreta et søk på navn.


Det finnes mye materiale som ikke er registrert i katalogen. Kontakt spesiallesesalen@nb.no for mer informasjon og for bestilling av materiale.
Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 60 66.