Nasjonalbiblioteket

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter

Søk på katalogsignatur   Søk på emne   Hvem skrev til hvem   Startside/søkeveiledning   

Søk på navn (personer/organisasjoner)

(Trunkering med ?, ?bse? vil finne både Ibsen og Jacobsen)

Hvis det er fylt ut noe i feltet "Søk i alle felt", vil det ikke bli søkt etter verdier som måtte være skrevet inn i fornavns- eller etternavnsfeltet.

Hvis du får en lang resultatliste (500-1000 eller fler), kan det lønne seg å søke etter litt mer eksakte verdier.

Søk i alle navnefelt:
Etternavn:
Fornavn:
Fødselsår:
Rolle: Arkivskaper Av Fra Til Om
Vis maksimum antall funn:
OG / ELLER mellom feltene

Ønsker man en fullstendig oversikt over et bestemt arkiv, må man foreta et søk på katalogsignatur.


Det finnes mye materiale som ikke er registrert i katalogen. Kontakt spesiallesesalen@nb.no for mer informasjon og for bestilling av materiale.
Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 60 66.