Nasjonalbiblioteket

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter

Søk på navn   Søk på katalogsignatur   Søk på emne   Søkeveiledning

Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo

Klausulering

Det finnes flere forskjellige typer klausuleringer. Noe arkivmateriale er tilgjengelig etter søknad,
noe er kun tilgjengelig etter et bestemt år.

For forespørsler om klausulert materiale kontaktes spesiallesesalen@nb.no eller
Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 60 66.