Nasjonalbiblioteket

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter

Søk på navn   Søk på katalogsignatur   Fritekstsøk   Hvem skrev til hvem   Startside/søkeveiledning   

Søk på emne

Emneord settes på flere forskjellige måter. Det brukes geografiske emneord (land, fylke, sted), spesifikke emneord som peker inn mot et særtrekk ved eller et innhold i et arkiv (bygdemålsviser, tegninger, autobiografier), samt generelle emneord som beskriver hele arkiv eller deler av samlingen (svartebøker, kvinnesak, 1814). Et dokument/arkiv kan være indeksert med flere forskjellige emneord, for eksempel er som regel fylke fulgt av et mer spesialisert emneord.

Emneord er kun satt på utvalgte deler av dokumentene/arkivene i samlingen. Det betyr at det kan finnes mer relevant materiale i samlingen enn det som fremkommer av emneordsøket. Det anbefales å søke på relevante navn i tillegg, eller å kontakte spesiallesesalen.

Søkeinngangene «Tematiske oversikter» og «Emneord fylke» er tenkt som generelle innganger til materialet, mens mer spesifikke innganger finnes i «frie emneord».


Tematiske oversikter:    


Emneord fylke:    


Frie emneord:   Maksimum antall funn:   
↓ EmneordlisteØnsker man en fullstendig oversikt over et bestemt arkiv, må man foreta et søk på katalogsignatur.


Det finnes mye materiale som ikke er registrert i katalogen. Kontakt spesiallesesalen@nb.no for mer informasjon og for bestilling av materiale.
Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 60 66.