Galleri NOR er stengt

Nasjonalbibliotekets gamle fotoarkiv-tjeneste Galleri NOR ble våren 2023 stengt. Nettstedet var på det tidspunktet forlengst utdatert teknologisk, og Nasjonalbiblioteket har ikke ressurser til å holde det oppdatert og trygt lenger.

Nasjonalbiblioteket vil i det videre ha Nettbiblioteket som den prioriterte tjenesten for søk og visning av bildesamlinger for forskning, dokumentasjon og allmenn bruk.