Nasjonalbiblioteket har også laget en plakatutstilling som er tilbudt bibliotek i hele landet.
Trykkefiler av plakatutstilingen kan lastes ned her som PDF.