Audiovisuell kulturarv

Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibliotek og private samlinger i Norge, og utforme en plan for digitalisering og bevaring av dette.

Høsten 2018 gjennomføres det en nettbasert spørreundersøkelse som ledd i kartleggingen. Spørreundersøkelsen sendes til alle som rapporterer statistikk til Arkivverket og en del andre virksomheter, se oppdatert oversikt over mottakere av kartleggingsskjema (pdf).

Kartleggingen og utkast til plan for digitalisering av audiovisuelt kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet i løpet av våren 2019.

Utkastet til plan vil bli utformet ut fra innspill og resultater som kommer fram i kartleggingsfasen og ut fra rammene i lovverket. Planen vil danne grunnlag for framtidig digitalisering av AV-materiale i Nasjonalbiblioteket.

For informasjon eller henvendelser om dette oppdraget kontakt:

  • Seniorrådgiver Arne Gundersen
    e-post av-arven@nb.no
    telefon 23 27 62 58