Audiovisuell kulturarv

Kulturdepartementet ga i juni 2018 Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibliotek og private samlinger i Norge, og utforme en plan for digitalisering og bevaring av dette.

Kartleggingen er ferdigstilt, og rapporten ble presentert i Nasjonalbiblioteket torsdag 20. juni 2019 kl. 10.

Kartleggingen ble gjennomført høsten 2018-våren 2019 blant alle som rapporterer statistikk til Arkivverket og en del andre virksomheter.

Nasjonalbiblioteket vil følge opp oppdraget videre med en digitaliseringsplan høsten 2019.

I regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2020 kommer det fram at man vil styrke Nasjonalbiblioteket med 87 millioner kroner årlig og opprette 70 nye stillinger i Mo i Rana knyttet til digitalisering av kulturarv.

For informasjon eller henvendelser om dette oppdraget kontakt: