Audiovisuell kulturarv

Kulturdepartementet ga i juni 2018 Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibliotek og private samlinger i Norge, og utforme en plan for digitalisering og bevaring av dette.

Kartleggingen er ferdigstilt, og rapporten ble presentert i Nasjonalbiblioteket torsdag 20. juni 2019 kl. 10.

Kartleggingen ble gjennomført høsten 2018-våren 2019 blant alle som rapporterer statistikk til Arkivverket og en del andre virksomheter.

På statsbudsjettet for 2019 ble Nasjonalbiblioteket bevilget kr. 10 mill. til oppstart av arbeidet med å digitalisere audiovisuelt materiale for arkiver, bibliotek og museer. Bevilgningen etterfulgte det nevnte kartleggingsoppdraget. I revidert statsbudsjett for 2019 legger regjeringen legger også opp til at det skal opprettes 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana knyttet til digitalisering.

Nasjonalbiblioteket vil følge opp oppdraget videre med en digitaliseringsplan høsten 2019.

For informasjon eller henvendelser om dette oppdraget kontakt:

  • Seniorrådgiver Arne Gundersen
    e-post av-arven@nb.no
    telefon 23 27 62 58