Deling av lister i Nettbiblioteket

Som innlogget bruker i Nettbiblioteket kan du lagre objekter du finner, i egne lister. Det gjelder alle materialtypene i Nettbiblioteket.

Listene dine ser du ved å klikke på navnet ditt. Alle innloggede brukere får opprettet to personlige lister fra start som heter «Husk» og «Favoritter», men du kan lage flere. Ordet «Privat» og hengelås-ikonet indikerer at det kun er du som kan se disse listene.

 

Eksempel på liste med tre objekter, som det foreløpig bare er du som kan se:

For å dele en liste med andre, må du klikke på knappen med tre vertikale prikker. I menyvinduet som dukker opp, velger du funksjonen «Del»:

Da får du opp et vindu som ser slik ut, der du kan klikke på bryteren «Delbar lenke til listen»:

Da forsvinner hengelås-ikonet, og du får i stedet opp et øye-ikon som indikerer at listen er delbar. Da kan du kopiere lenken:

Den eller dem du sender lenken til vil, nå kunne se listen du har laget. Mottakeren trenger ikke være pålogget. Dersom du ønsker å skjule listen igjen, skrur du av bryteren så hengelås-ikonet dukker opp igjen.

Neste gang du logger inn i Nettbiblioteket, vil du, ved å klikke på navnet ditt,  se hvilke lister du har gjort delbare, og hvilke som er private.