Samlingen

Autokromer – fargebilder på 1910-tallet

Tidlig på 1900-tallet kom autokrom-teknikken og endelig kunne man fotografere i farger. En av pionérene var botanikeren Hanna Resvoll-Holmsen.

Fysikeren James Clerk Maxwell la i 1861 fram sin teori om at man ved å blande rødt, blått og grønt lys kunne lage alle mulige farger. Basert på denne teorien klarte brødrene Lumière å finne opp en metode for å fotografere i farger, og i 1907 lanserte de Autochrome Lumière. Metoden besto i å legge et lag ørsmå rød-oransje, grønne og blå-lilla stivelseskorn på en glassplate sammen med et lag lys- og fargefølsom emulsjon. Lyset ble filtrert gjennom stivelseskornene før det traff emulsjonen, og dermed fikk man et fargenegativ som kunne bearbeides videre til et positivt lysbilde.

Endelig kunne man fotografere i farger! Men på grunn av noen svakheter ved teknikken fikk den likevel ikke noen stor utbredelse. Glassnegativene var ganske dyre, og eksponeringstiden var mye lengre enn for samtidens svarthvitt-negativer. Autokromer er på grunn av dette ganske sjeldne.

Bilde av Hanna Resvoll-Holmsen
Hanna Resvoll-Holmsen sitter i en blomstereng (1912). Foto: Gunnar Holmsen

Hanna Resvoll-Holmsen – vitenskapskvinne, miljøverner og fotopioner

Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943) ble født i Vågå, men flyttet etter hvert til Oslo hvor hun studerte ved universitetet og utdannet seg til botaniker. Som første kvinnelige forsker dro hun til Svalbard på feltarbeid i 1907. Hun ble senere stipendiat og etter hvert foreleser i plantegeografi. I 1920 ga hun ut boka Om fjeldvegetationen i det østenfjeldske Norge og i 1927 boka Svalbards flora.

På 1920-tallet engasjerte hun seg for å bevare Gjende, Bygdin og Sjoa som var truet av planer om vassdragsreguleringer, og hun satt i styret forøstlandske Kredsforening forNaturfredning i Norge. Dette har gitt henne tilnavnet Norges første miljøverner).

Familien Resvoll-Holmsen har deponert en samling med fotografier hos Nasjonalbiblioteket. Hannas fotografier utgjør et tyngdepunkt i samlingen, med Svalbardfotografier fra 1907 og 1908, pluss et omfattende vitenskapelig fotografisk materiale. De fleste av fotografiene er i svarthvitt, men Hanna var også en pioner på fotofeltet, og utforsket autokrommetoden, en ny fargefototeknikk som kom i 1907.

I nettbiblioteket kan man se omlag 50 autokromer tatt av Hanna Resvoll-Holmsen.

Se mer i nettbiblioteket

Nettbiblioteket

Hanna Resvoll-Holmsen: Autokrom – de første fargefotografiene

Søk i samlingen

Read article "Hanna Resvoll-Holmsen: Autokrom – de første fargefotografiene"

Nettbiblioteket

Bilder av Hanna Resvoll-Holmsen

Søk i samlingen

Read article "Bilder av Hanna Resvoll-Holmsen"

Nettbiblioteket

Bøker av Hanna Resvoll-Holmsen

Søk i samlingen

Read article "Bøker av Hanna Resvoll-Holmsen"