Statsbudsjett 2012

Statsbudsjettet for 2012 ble presentert i dag kl 10. Sett i lys av at det i år er bebudet et stramt budsjett er det all grunn til å være fornøyd med 2012-budsjettet

Nasjonalbiblioteket har fått et budsjett som baserer seg på fjorårets aktivitetsnivå. Det er gitt kompensasjon for økt husleie bl.a. som følge av det nye digitaliseringsbygget i Rana og generell pris og lønnsvekst.

Det er få detaljerte føringer i budsjettet og det innebærer at de prioriteringer som er gitt i strategier og gjennom handlingsplanen kan opprettholdes. Det vil bl.a. si at satsingen på utvikling av digitale tjenester vil videreføres i samme takt som nå.

Det mandatet som ble formulert ved fjorårets budsjett i forbindelse med at Nasjonalbiblioteket fikk ansvaret for utviklingen av nasjonal bibliotekpolitikk står ved lag, men det er færre detaljeringer om hvordan den skal gjennomføres. Det er satt av 12,5 millioner til utviklingsmidler.

Mer om budsjettet.

Etter hvert som vi leser oss dypere inn i proposisjonen ser vi flere ting som angår bibliotek.

Det ene er at det er satt av 3, 5 millioner til etablering av en innkjøps-og utlånsordning for norske filmer i bibliotekene.

Dessuten er ansvaret for pasientbibliotekene foreslått overført til helsevesenet.
I St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek ble det foreslått at ansvaret for drift og finansiering av bibliotektjenester i statlige helseinstitusjoner overføres helsevesenet, noe Stortinget sluttet seg til. Som en konsekvens av dette rammeoverføres tilskuddet på kroner 2 137 000 til Helse- og omsorgsdepartementet, under kap 732, post 72 Basisbevilgning Helse Sør Øst i statsbudsjettet for 2012.

 

 

Bokmerk permalenken.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>