Ny biblioteklov gir mer ansvar til kommunene

På en av de siste møtedagene før ferien ble framlegget om endringer i bibliotekloven behandlet i Stortinget. Både Familie- og kulturkomiteens innstilling og Stortingets behandling var i tråd med lovframlegget fra regjeringen.  Behandlingen av bibliotekloven viste i likhet med behandlingen av bibliotekmeldingen i 2009 at det er bred politisk enighet om bibliotekpolitikken på Stortinget.

Den viktigste endringen i loven er «utvidelsen» av formålsparagrafen. Det kan diskuteres om dette er en utvidelse eller en presisering av gjeldende lov. Den nye formålsparagrafen sier noe om hva biblioteket skal være. Biblioteket er ikke bare et sted der materiale stilles til disposisjon, biblioteket er et sted som aktivt formidler materialet og som selv tar initiativ til ulik aktivitet for å fremme idealene om meningsutveksling og demokrati. Denne presiseringen har blitt godt mottatt og viser at politikere og fagfolk er enige om at folkebibliotekene skal ha en utvidet rolle som infrastruktur for demokratiet.

Hovedgrepet i loven ellers, er at kommunene skal ha sterkere ansvar for folkebibliotekene, det kommer til syne i flere endringer:

Fylkesbiblioteket som institusjon forsvinner ut av loven, men fylkeskommunens ansvar som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet forsterkes. Kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommunene beholdes, mens dispensasjonsadgangen endres. Hvordan disse endelig blir, blir først klart når departementet legger fram forslag til forskrifter.

Kommunen kan fritt utarbeide eget reglement for sitt bibliotek uten statlig overstyring. Kravet om samarbeid mellom skole og folkebibliotek er tatt ut av loven. Det siste punktet ble det litt diskusjon om da Stortinget behandlet loven fordi Krf (og flere høringsinstanser) mente det var viktig å slå fast at et slikt samarbeid skal finne sted. Begrunnelsen for å ta bort dette var at kommunen som eier av både skole og bibliotek ikke burde pålegges å samarbeide med seg selv.

Endringene i Lov om folkebibliotek trer i kraft 1. januar 2014. Det er opp til kommunene å ta i bruk de mulighetene loven gir.

 

 

Bokmerk permalenken.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>