Engerutvalget og NB

Enger-utvalgets utredning er bestilt og avgitt til Kulturministeren og kulturdepartementet og det vil være de som tar stilling til de politiske forslagene i utredningen. Nasjonalbiblioteket er høringsinstans på linje med flere og vil nok være spesielt opptatt av dette ettersom flere av forslagene i utredningen dreier seg om Nasjonalbibliotekets oppdrag og bibliotekenes utvikling. Vi vil imidlertid trenge den tiden som er satt av inntil fristen for høringer for å avveie fordeler, ulemper og konsekvenser av ulike forslag før vi gjør oss opp en mening i dialog med aktuelle aktører.

Når det gjelder tildeling av prosjektmidlene er fylkesbibliotekene allerede nå involvert i tildelingen av disse gjennom at fylkesbiblioteksjefskollegiets AU utgjør halvdelen av det rådgivende utvalget Nasjonalbiblioteket har oppnevnt for forvaltning av disse. Hvorvidt en skal gå videre på en slik tenking er en prinsipiell politisk debatt som like mye har med ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåer som med bibliotekpolitikk å gjøre.

Nasjonalbiblioteket har pr. i dag ikke et direkte oppdrag knyttet til E-bøker. Dersom Kulturdepartementet som foreslått i utredningen fra Enger-utvalget skulle gi Nasjonalbiblioteket mandat til å påta seg en mer førende rolle på dette området, er NB klar til å kunne påta seg.

Nasjonalbiblioteket har ingen forutinntatte meninger om løsninger på noen av disse spørsmålene eller andre som reises i utredningen, og vil forholde seg til de oppdrag og signaler vi til en hver tid får fra departementet.

Bokmerk permalenken.

En kommentar til Engerutvalget og NB

  1. Ola Eiksund sier:

    Takk for svar.
    Jeg har forståelse for at NB som høringsinstans trenger tid til å se nøyere på innholdet og forslag i utredninga, ikke minst fordi NB også er nevnt direkte i forslag som fremmes av Enger-utvalget. Men siden Tinnesand kommenterer spesielt forslaget om en sterkere involvering av fylkesbibliotekene når det gjelder fordeling av utviklingsmidler vil jeg påstå at dette ikke dekkes av rollen til rådgivende utvalg i dag. Men det gjenstår da å se hva som skjer i høring og politisk behandling – og jeg noterer meg at NB ” vil forholde seg til de oppdrag og signaler vi til en hver tid får fra departementet.” Det er vel heller ikke annet NB kan gjøre, men min forventning til det jeg leser av denne formuleringen er kanskje noe annerledes enn NB/Tinnesand.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>