Rom for Dannelse
17jan/120

Godt eksempel nr. 27: Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser

Mångsspråkliga biblioteket

Västra Götalandsregionen i Sverige sluttførte i 2011 prosjektet Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, som blant annet har sett på hvordan biblioteket kan bidra i livslang læring i et flerkulturelt samfunn. Fra forordet i sluttrapporten:

Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, har finansierats av Europeiska Socialfonden. Syftet med kompetensutvecklingsprojektet har varit att inspirera till lokalt förändringsarbete genom att förmedla kunskap, metoder och kontakter användbara i ett engagemang för att påverka attityder och verksamhet i bibliotek och närsamhälle. Projektet har pågått från september 2009 till februari 2011 och målgrupp har varit bibliotekspersonal i Västra Götaland. Beprövade metoder har rekommenderats och i flera fall vidareutvecklats under projekttiden. Samverkan har lyfts fram som nyckeln till framgång då det gäller att förverkliga och konkretisera allt tal om biblioteket som mötesplats. Projektet har genomförts i samarbete med en rad institutioner och organisationer. Nätverk har skapats, som förhoppningsvis utvecklas vidare till ömsesidig nytta och glädje."

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.